zdjęcie okna pokrytego folią antywłamaniową

Folia antywłamaniowa – dlaczego powinieneś ją zamontować

Folie antywłamaniowe są doskonałą alternatywą dla krat okiennych lub rolet zewnętrznych. Ponieważ są praktycznie niewidoczne, nie psują wyglądu budynku tak jak kraty, oraz stanowią element zaskoczenia dla potencjalnego włamywacza. W przeciwieństwie do rolet zewnętrznych, nie da się na ich podstawie określić czy w budynku ktoś przebywa. Jeśli w budynku wszystkie rolety są opuszczone, łatwo dojść do wniosku, że nikogo nie ma w środku.

Sposób działania folii antywłamaniowych

Folie antywłamaniowe są zbudowane z grubych warstw folii PET (od 80-340 mikronów grubości) oraz mocnego bezbarwnego kleju. Standardowo, nakleja się je od wewnątrz, chowając krawędzie folii pod uszczelki okien. Dzięki temu bardzo ciężko określić, czy na szybie jest zainstalowana folia.

Potencjalny włamywacz nie ma bezpośredniego dostępu do folii, która jest naklejona od wewnętrznej strony szyby. W przypadku próby wybicia szyby, folia przytrzymuje rozbite szkło w jednym kawałku, co tworzy barierę trudną do pokonania dla intruza. Nawet gdy mamy swobodny dostęp do folii i nikt nie reaguje na próbę zerwania jej z szyby, jest to bardzo trudne i czasochłonne zadanie, wymagające odpowiedniego sprzętu i czasu.

Funkcje folii antywłamaniowych

Oprócz zabezpieczenia przed włamaniem, folie antywłamaniowe chronią osoby wewnątrz pomieszczenia przed odłamkami szkła, które powstają na skutek wybuchu poza budynkiem.

Dodatkowo każda folia antywłamaniowa ma filtr UV, który chroni osoby przebywające wewnątrz przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym oraz zabezpiecza sprzęty, meble przed blaknięciem i płowieniem.

Folie antywłamaniowe chronią również przed aktami wandalizmu. Zapobiegają wrzuceniu niebezpiecznych przedmiotów do wewnątrz pomieszczeń, na przykład: puszki z farbami, żrące substancje, butelki z cieczami łatwopalnymi.

Gdzie powinna być zamontowana folia antywłamaniowa?

CEPiK 2.0

Wszystkie instytucje i podmioty, które wprowadzają lub mają dostęp do danych z rejestru CEPiK 2.0, zgodnie z poniższą instrukcją muszą mieć zainstalowaną folię okienną:

Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Użytkowników Indywidualnych korzystających z Aplikacji Dostępowych Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0

5. Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Użytkowników Indywidualnych
5.1. Ochrona fizyczna Pomieszczeń W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Pomieszczeń, w których Użytkownicy będą korzystali z Aplikacji Dostępowych SI CEPiK 2.0, w szczególności wymagane jest spełnienie poniżej określonych wymagań.
5.1.3. Zabezpieczenie drzwi i okien
· otwory okienne Pomieszczeń zlokalizowanych na parterze lub ostatniej kondygnacji (jeśli jest swobodny dostęp do dachu) o ile nie są zabezpieczone kratami: muszą być oklejone folią antywłamaniową lub muszą być w nich zastosowane szyby o wzmocnionej odporności na zbicie;

Prawnie, lista instytucji, w których powinna być zainstalowana folia antywłamaniowa jest bardzo długa. W tym artykule wymienimy miejsca, które nie są instytucjami państwowymi i taki obowiązek posiadają:

  • Ośrodki szkolenia kierowców;
  • Kancelarie komornicze;
  • Podmioty wydające karty, o których mowa w ustawie o systemie tachografów cyfrowych;
  • Stacje kontroli pojazdów;

Tutaj dostępna jest cała lista podmiotów pobierających dane.

Tutaj dostępna jest cała lista podmiotów przekazujących dane.

RODO

Ustawa o RODO nie nakłada obowiązku instalacji folii antywłamaniowych w serwerowniach, gdzie przechowywane są wrażliwe dane osobowe, ale jest to zalecana metoda zabezpieczenia pomieszczenia z serwerami.

Placówki bankowe

W przypadku filii banków, ajenci często są zobowiązani do zabezpieczenia szyb w lokalu atestowaną folią antywłamaniową. Najczęściej jest to atest P2A.

Inne

Ponadto, folie antywłamaniowe są instalowane wszędzie tam, gdzie klient dostrzega zagrożenie dla osób lub mienia wewnątrz. Są to na przykład: ambasady, konsulaty, apteki i ich zaplecza, lombardy, kantory, domy i mieszkania prywatne, warsztaty.

Folie antywłamaniowe  – atest

Folie antywłamaniowe posiadają wiele atestów wymaganych przez różne instytucje. Są to atesty: P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, GSA-C, GSA-D, atesty niepalności.

Czym różnią się atesty?

Atesty różnią się odpornością folii na uderzenia. Przeprowadzono test  – na szyby oklejone foliami antywłamaniowymi trzy razy upuszczono kulę.

Wynik testu przedstawia tabela poniżej:

KLASATESTYWYNIKI
P1A3 uderzenia kuli w trójkącie – wysokość 1,5 mnie przebite
P2A 3 uderzenia kuli w trójkącie – wysokość 3 m nie przebite
P3A 3 uderzenia kuli w trójkącie – wysokość 6 m nie przebite
P4A 3 uderzenia kuli w trójkącie – wysokość 9 m nie przebite
P5A 3×3 uderzenia kuli w trójkącie – wysokość 9 m nie przebite

Jeśli potrzebujesz folii antywłamaniowej, skontaktuj się z nami. Tutaj znajdziesz ofertę folii antywłamaniowych oraz zdjęcia naszych realizacji.